apexsys logo

ارائه خدمات مبتنی بر فن آوری اوراکل

صفحه نخست
 
نرم افزار آرشیو مدارک عمومی

نرم افزار آرشیو اسناد و پرونده ها

امکانات سیستم

 • پشتیبانی از انواع اسناد متنی، صوتی، تصویری، فیلم و ...
 • امکان ایجاد ساختار های موضوعی برای آرشیو اسناد و مدیریت سطوح محرمانگی آنها
 • ثبت اطلاعات پایه نظیر سازمان ها ، واحد های سازمانی، پرسنل، انواع اسناد ، روش کد گذاری اسناد و پرونده ها و غیره
 • امکان اختیاری کدگذاری خودکار اسناد و پرونده ها توسط سیستم بر اساس روش تعریف شده
 • امکان بهره برداری در شبکه internet و نیز intranet سازمان
 • مدیریت ذخیره و بازیابی اسناد و تشکیل پرونده ها
 • ثبت مشخصات و مدیریت بارگذاری (upload) فایل های اسناد
 • مدیریت امانت سپاری پرونده ها و اسناد به اشخاص و سازمان های مجاز
 • ارائه مجوز دسترسی اینترنتی مدت دار به کاربران جهت استفاده از اسناد
 • دسترسی سریع به تصویر و محتوای اسناد از طرف کاربران سیستم با امکانات مناسب جستجو
 • دارای بخش مستقل امنیت به منظور تعریف سطوح دسترسی کاربران به بخش های سیستم و مراقبت و کنترل دسترسی ها
 • استفاده از ویژگی های منحصر به فرد نرم افزار پایگاه داده اوراکل جهت ذخیره سازی و پردازش حجم عظیم اطلاعات