apexsys logo

ارائه خدمات مبتنی بر فن آوری اوراکل

صفحه نخست
 

سیستم پیشرفته مدیریت مسابقات علمی ورقو
سیستم پیشرفته مدیریت مسابقات علمی ورقو (تحت وب)

امکانات کلی سیستم نرم افزاری

lp ایجاد، برنامه ریزی، اجرا و کنترل مسابقات علمی در هر شکل، سطح و ظرفیت دلخواه
lp دارای بخش آزمون سازی حرفه ای برای طراحی آزمون ها و الصاق آنها به مراحل مسابقه
lp امکان ثبت نام اینترنتی داوطلبان و دریافت جواز ورود به مسابقه (کد دسترسی)
lp استفاده از یک سامانه اختصاصی مدیریتی برای انجام و پیشبرد تمام امور تا زمان پایان مسابقه
lp استفاده داوطلبان از صفحه شخصی جهت ورود به آزمون ها، رویت نتایج آزمون های خود و رقبا(جدول رده بندی)
lp تصحیح خودکار و صدور فوری نمرات و نتایج آزمون ها قابل رویت برای مجریان مسابقه و همه داوطلبان
lp دسترسی به جزئیات اوراق پاسخ داده شده در صورت اعتراض داوطلبان به نتایج یا در هر زمان که ضرورت ایجاب کند
lp  رتبه بندی داوطلبان در پایان هر مرحله مسابقه بر اساس نمرات کسب شده و تعیین نفرات برتر هر مرحله
lp انجام صعود نفرات برتر هر مرحله از مسابقه به مرحله بعد تا تعیین نفرات برتر مسابقه (برندگان نهایی)
lp انجام تنظیمات  بنر، لوگو، سربرگ، زیرنویس  و حتی رنگ بندی اوراق آزمون آنلاین
lp اتصال به درگاه پرداخت موسسه بهره بردار(در صورتی که لازم باشد داوطلبان وجوهی برای مسابقه یا آزمون ها پرداخت نمایند)
lp تولید، چاپ و تکثیر اوراق آزمون بی نظیر با کیفیت بالا  با سربرگ و زیرنویس اختصاصی برای انجام مسابقات به صورت حضوری
lp با غیر تکراری نمودن اوراق آزمون (آنلاین یا چاپی) و دیگر تمهیدات امکان تقلب در آزمون ها بسیار کاهش می یابد.
lp دارای بانک سوالات گسترده، سطح بندی شده و استاندارد به منظور استفاده در فرایند آزمون سازی مسابقات
lp نگهداری سوابق مسابقات انجام شده برای هر مدت دلخواه

تبادل داده ها بین ارکان سیستم

ارکان سیستم نرم افزاری مسابقه علمی
برگزاری مسابقات علمی به صورت قابل اطمینان حاصل یکپارچگی و ارتباط بین اجزای سیستم  است

ارتباط کارشناس مسابقه با داوطلبان از طریق چت یا وب کم(در نسخه بعدی نرم افزار ارائه خواهد شد)

ارتباط با داوطلب از طریق webcam یا chat